យើងឃើញក្មេងតូចពួកគេពិតជារពិសណាស់ ប៉ុន្តែនៅពេលជុំគ្នាហើយមានការបង្រៀនពីមនុស្សចាស់យើងឃើញពួកគេភាគច្រើនធ្វើតាមគ្នាហើយស្ដាប់បង្គាប់គួរសម តែយ៉ាងណាក្នុងមួយក្រុមយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានម្នាក់ដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ហើយចូលចិត្តធ្វើដែលប្លែកនិងខុសពីគេដែរ ។

ដូចជាឧទាហរណ៍ក្នុងវីដេអូនេះស្រាប់យើងថាក្នុងចំណោមក្មេង៤ទៅ៥នាក់តែងតែមានក្មេងម្នាក់មានសកម្មភាពហាក់ផ្ទុយពីគេ ដូចជាពេលគេអោយប៉ះមួកឡើងទៅលើមានក្មេងស្រីម្នាក់គប់សម្ដៅមកកាម៉េរាវិញ ហើយគេរាំទាំងក្រុមបែរជាក្មេងម្នាក់គេងព្រងើយ ហើយមានក្មេងខ្លះគឺថាចេញក្បាច់ឡើងលើសគេខ្លាំងតែម្ដង ។

តោះកុំចាំយូរទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា ៖

I ignore this world, I just know me 😀 😀 😀

Posted by Feedy Video on Tuesday, August 28, 2018

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE