អាយុគ្រាន់តែជាតួលេខប៉ុណ្ណោះ ដរាបណាសម្រស់នៅតែស្អាត គឺនៅតែមានឱកាស។ ដូចនេះ មិនមែនឱ្យតែខ្លួនឈានចូលវ័យចំណាស់ហើយ ត្រូវបាក់ទឹកចិត្ត​ គិតថាខ្លួនលែងស្អាត លែងមានឱកាសចង់ធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់ធ្វើនោះទេ។ ជាក់ស្តែង ស្រ្តីខាងក្រោមត្បិតថាពួកគាត់មានវ័យច្រើន (លើសពី៥០ឆ្នាំ) ក៏ពិតមែន តែនៅអាចធ្វើជាតារាម៉ូដែលបានយ៉ាងស្រស់ស្អាត និងមានភាពល្បីល្បាញ។

Faye Dunaway អាយុ ៧៧ឆ្នាំ

Tippi Hendren អាយុ ៨៨ឆ្នាំ

Jane Seymour អាយុ​ ៦៧ឆ្នាំ

Maye Musk អាយុ ៦៩ឆ្នាំ

Isabella Rossellini អាយុ ៦៥ឆ្នាំ

Veruschka អាយុ ៧៨ឆ្នាំ

Vanessa Redgrave អាយុ ៧៩ឆ្នាំ

Susan Sarandon អាយុ ៦៩ឆ្នាំ

Sissy Spacek អាយុ ៦៦ឆ្នាំ

Courtney Love អាយុ ៥២ឆ្នាំ

Bette Midler អាយុ ៧០ឆ្នាំ

Veronica Webb អាយុ ៥០ឆ្នាំ

Susan Sarandon អាយុ ៦៩ឆ្នាំ

Christie Brinkley អាយុ ៦១ឆ្នាំ

Twiggy អាយុ ៦៥ឆ្នាំ

Joni Mitchell អាយុ ៧១ឆ្នាំ

Joan Didion អាយុ ៨០ឆ្នាំ

Helen Mirren អាយុ ៦៩ឆ្នាំ

Jane Fonda អាយុ ៧៧ឆ្នាំ

Lauren Hutton អាយុ ៧១ឆ្នាំ

Tilda Swinton អាយុ ៥៤ឆ្នាំ

Jessica Lange អាយុ ៦៥ឆ្នាំ

ប្រភព៖ People

Loading...
SHARE