ក្រុមហ៊ុនល្បីៗជាច្រើននៅលើពិភពលោក តែងតែមានឡូហ្គោសម្គាល់ខ្លួនមួយ ហើយគ្រប់គ្នាគ្រាន់តែឃើញឡូហ្គោនោះ ក៏ដឹងថាផលិតផលមួយនោះជារបស់ក្រុមហ៊ុនណាដែរ។ ប៉ុន្តែជារឿយៗ យើងតែឃើញក្រុមហ៊ុនល្បីៗទាំងនោះធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឡូហ្គោរបស់ខ្លួនដើម្បីអោយមើលទៅកាន់តែមានភាពលេចធ្លោជាងមុន នៅពេលដែលពួកគេកាន់តែល្បីល្បាញ។ តោះ ចង់ដឹងថា តើក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែលធ្លាប់បានផ្លាស់ប្ដូរឡូហ្គោរបស់ខ្លួន ហើយឡូហ្គោរបស់ពួកគេកាលពីមុនខុសពីឥឡូវនេះយ៉ាងម៉េចទៅ សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោមនេះ៖

១. Cartoon Network

cartoon network

២. Apple

apple

៣. McDonalds

mcdonalds

៤. iTunes

itunes

៥. Xerox

xerox

៦. Mozilla Firefox

firefox

 

៧. Google

google

 

៨. Microsoft

microsoft

 

៩. British Airways

british airways

១០. Mazda

mazda

១១. Discovery Channel

discovery channel

១២. Fox Sports

fox sports

១៣. Canon

canon

១៤. Nissan

Nissan logo

១៥. Starbucks

starbucks

 

ប្រភព៖ list25

 

Loading...
SHARE