នៅពេលដែលអគារ ឬ សំណង់ មួយមានសភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោម ឬលែងប្រើប្រាស់តទៅទៀតគេត្រូវតែកំទេចវាចោលដើម្បីប្រើប្រាស់ទីតាំងនោះក្នុងការសាងសង់នូវអ្វីដែលថ្មី ។

Image result for old building

Related image

Image result for destroy building

សម្រាប់អគារទាបៗធម្មតាគេគ្រាន់តែប្រើប្រាស់កម្លាំងមនុស្ស ឬគ្រឿងចក្រសម្រាប់វាយកំទេចគឺបានហើយ ប៉ុន្តែសម្រាប់អគារខ្ពស់ៗវិញគឺមិនអាចគ្រាន់តែប្រើប្រាស់កម្លាំងមនុស្ស ឬគ្រឿងចក្រ អាចកំទេចវាបាននោះទេ បើសិនជាបានក៏ត្រូវចំណាយពេលយូរដែរ ដូចនេះវិធីដែលអាចកំទេចវាបានឆាប់រហ័សបំផុតនោះគឺមានតែបំផ្ទុះអគារនោះតែម្ដង ។

Image result for destroy hight building

Image result for destroy hight building

Related image

តើអ្នកធ្លាប់បានឃើញទិដ្ឋភាពនៅពេលដែលការបំផ្ទុះកំទេចអគារដែរឬទេ ?

វីដេអូខាងក្រោមនេះនឹងបង្ហាញអ្នកពីទិដ្ឋភាព ក៏ដូចជាសកម្មភាពកំទេចអគារខ្ពស់ ដែលគ្រាន់តែមើលក៏ស្រៀវសាច់ដែរ ប៉ុន្តែមុននឹងកំទេចគេប្រហែលជាបានហាមឃាត់មនុស្ស មិនឲ្យទៅក្បែរការដ្ឋាននោះទេ ៖

5 BEST Building Demolition Videos

5 BEST Building Demolition VideosCocktailVP.com

Posted by C-VP on Monday, June 18, 2018

ប្រភពវីដេអូ ៖ C-VP

Loading...
SHARE