ការថតរូបអោយបានស្អាត និងទាក់ទាញ ទាមទារអោយអ្នកថតមានតិចនិច និងភាពច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ។ ប៉ុន្តែពេលខ្លះ ភាពចៃដន្យបានធ្វើអោយទស្សនីយភាពដែលយើងថត ប្លែកស្រាប់គួរអោយចាប់អារម្មណ៍។ ជាក់ស្ដែងដូចរូបថត ១១ សន្លឹកខាងក្រោមនេះចឹង គ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែចៃដន្យដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើល៖

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

ប្រភព៖ Brightside 

 

SHARE