កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​រូបថត​ជា​ច្រើន​សន្លឹក​ដែល​បង្ហាញ​ពី​សកម្មភាព​ការ​បង្ហាញ​ម៉ូត​សំលៀក​បំពាក់​បុរស​​នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​បង្ហាញ​ម៉ូត​មួយ ត្រូវ​បាន​គេ​យក​មក​បង្ហោះ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម Facebook ។

ក្រោយ​ការ​បង្ហោះ​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍​នឹង​រូបថត​ទាំង​នោះ​ជា​ខ្លាំង ពីព្រោះ​តែ​គ្រប់​សំលៀក​បំពាក់​ដែល​អ្នក​បង្ហាញ​ម៉ូត​បុរស​ទាំង​នោះ​ពាក់​សុទ្ធ​សឹង​តែ​មាន​លក្ខណៈ​ប្លែក គឺ​ដូច​សំលៀក​បំពាក់​នារី​អីញ្ចឹង។ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​បាន​ចោទ​ជា​សំនួរ​ថា​ តើ​វា​ជា​ការ​បង្ហាញ​ម៉ូត​បុរស​ ឬ ការ​បង្ហាញ​ម៉ូត​ភេទ​ទី ៣ ?

 

Loading...
SHARE