បើ​សិន​ជា​សួរ​អ្នក​ថា​តើ​អ្នក​ខ្លាច​ស្លាប់​ដែរ​ឬ​ទេ ? ចម្លើយ​ ១០០ ភាគ​រយ​គឺ​ឆ្លើយ​ថា ខ្លាច សួរ​ដូច​ឆ្កួត​នរណា​មិន​ខ្លាច​ស្លាប់ ពីព្រោះ​ជីវិត​មិន​មែន​​ដាក់​លក់​ពេញ​ផ្សារ​​តម្លៃ ២ មួយ​រយ​​ររៀល​នោះ​ទេ កុំ​ថា​ឡើង ២ មួយ​រយ ឲ្យ​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន​ក៏​គ្មាន​លក់​ដែរ។ ប៉ុន្តែ​បើ​សិន​ជា​អ្នក​បាន​ឃើញ​ពី​មនុស្ស​ប៉ុន្មាន​រូប​ខាង​ក្រោម​នេះ​អ្នក​នឹងមាន​អារម្មណ៍​ភ្ញាក់​ផ្អើល​ពី​ទង្វើ​មិន​គិត​ពី​គ្រោះ​ថ្នាក់​របស់​ពួកគេ មើល​ទៅ​ពួកគេ​ប្រហែល​ជា​គិត​ថា​ជីវិត​ដាក់​លក់​ពេញ​ផ្សារ​ហើយ​មើល​ទៅ ។


Loading...
SHARE