ពេលមានវត្តមានសមាជិកថ្មីបានចាប់កំណើតក្នុងក្រុមគ្រួសារវាជាពេលដែលលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយសប្បាយចិត្តបំផុត តែយ៉ាងណាទន្ទឹមនិងភាពរីករាយកាតព្វកិច្ចដែលត្រូវប្រឈមក៏មានច្រើនផងដែរក្នុងនោះក្រៅពីការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារ អ្នកទាំង២ក៏ត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនដើម្បីមើលថែកូនខ្លួន ។

យ៉ាងណាដឹងស្រាប់ហើយជីវិតជាអ្នកម្ដាយប្រហែលជាអាចមើលថែកូនបានល្អជាងបុរស ចុះពេលអ្នកម្ដាយមិននៅផ្ទះសាកគិតមើលបើអោយលោកឪពុកមើលថែជំនួសវិញថាមានសភាពបែបណា មិនថាពេលកូនយំ ពេលកូនឃ្លាន ហើយសូម្បីតែលួងអោយកូនគេងក៏មិនមែនជារឿងងាយដែរ ។

ជាក់ស្ដែងដូចក្នុងវីដេអូនេះបានរៀបរាប់ពីជីវិតលោកប៉ាដែលត្រូវប្រឈមមើលកូនពេលប្រពន្ធខ្លួនមិននៅផ្ទះ យើងឃើញថាពួកគាត់ចង់គេងក៏មិនបាន ហើយរាងកាយពួកគាត់ក៏ក្លាយជាកន្លែងកូនគំនូរទៀតផង ។

ទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម ៖

Posted by Feedy on Friday, July 13, 2018

ប្រភព ៖ Facebook

Loading...
SHARE