ហេតុអ្វីមនុសុ្សភាគច្រើនចូលចិត្តមើលខ្សែភាពយន្តរន្ធត់? ហើយក៏មានមនុស្ស​ជាច្រើន​ដែល​បានព្យាយាម ឆ្លើយសំណួរមួយនេះផងដែរ ប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់នៃចម្លើយរបស់ពួកគេ គឺពួក​គេអាច​ទទួលបាននូវ​អារម្មណ៏មួយ​​​ដែលពុះកញ្ជ្រោលតាមរយៈ​ការភ័យខ្លាចនៅក្នុង​ខ្សែ​ភាព​យន្ត។ គ្រប់​រឿងរន្ធត់ទាំងអស់ តែងតែ​ផ្ដិត​ជាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក បន្ទាប់បានទស្សនារឿង​រន្ធត់ទាំង​នោះ។​ តែទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ​ភាព​យន្ត​ខ្លះ​មើលទៅពិត​ជារន្ធត់​ណាស់​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​បះរោម​ក៏​មាន​ ហើយ​ខ្លះ​ទៀត​សូម្បីតែ​ទៅ​បន្ទប់ទឹក​ក៏​មិន​ហ៊ាន​ទៅ​ដែរ តែ​រឿងខ្លះ​មើល​ទៅ​គ្មាន​ខ្លាច​ត្រង់​ណា​តិច​ទេ។

ខាងក្រោមនេះជា Trailer របស់ខ្សែភាពយន្តទាំងនោះ ភាគច្រើនគឺមានអ្នក Dislike ច្រើនជាង Like នៅលើ Youtube ៖

១.រឿង Jaws 3-D

២.រឿង The Fog

៣.រឿង Sharknado

៤.រឿង One Missed Call

៥.រឿង Troll 2

៦.រឿង Book of Shadows: Blair Witch 2

៧.រឿង House of the Dead

៨.រឿង Alone in the Dark

៩.រឿង BloodRayne

១០.រឿង Birdemic: Shock and Terror

ដកស្រង់៖ Brainberries 

Loading...
SHARE