តាម​រយៈ​មេរៀន​ប្រវត្តសាស្ត្រ​អ្នក​ប្រហែល​ជា​ធ្លាប់​ដឹង​រួច​មក​ហើយ​ អាមេរិក​គឺ​ជា​ទឹក​ដី​មួយ​ដែល​មាន​មនុស្ស​ចម្រុះ​ជាតិ​សាសសន៍​រស់​នៅ ដែល​ការ​រស់​នៅ​ចម្រុះ​ជាតិ​សាស្ត្រ​ដូចនេះ​កើត​ឡើង​ក្រោយ​ក្រុម​ជនជាតិ​អឺរ៉ុប​នាំ​គ្នា​ស្វែង​រក​ឃើញ​ទ្វីប​មួយ​នេះ ហើយ​នាំ​គ្នា​តាំង​លំនៅ​រហូត​ដល់​មាន​ការ​​សម្រុក​ទៅ​រស់​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​ដែរ​សំបូរ​ទៅ​ដោយ​ធនធាន​ធម្មមជាតិ​មួយ​នេះ។

លំហូរ​ចូល​នៃ​ជនជាតិ​អឺរ៉ុប​ជា​ច្រើន​ចូល​ទៅ​កាន់​ទឹក​ដី​មួយ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ជនជាតិ​ដើម​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​អាមេរិក គឺ​ពួកឥណ្ឌា​ស្បែក​ក្រហម​ ត្រូវ​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​លើ​ទឹក​ដី​មួយ​នេះ ឯ​មួយ​ចំនួន​ដោយ​សារ​មិន​អាច​រស់​នៅ​ជាមួយ​នឹង​ជន​ចំនូល​ថ្មី​នេះ​បាន ​ពួកគេ​បាន​នាំ​គ្នា​រត់​ទៅ​រស់​នៅ​ក្នុង​ព្រៃ។

តើ​អ្នក​ធ្លាប់​បាន​ឃើញ​ជនជាតិ​ដើម​អាមេរិក​ដែរ​ឬ​ទេ រូបថត​ ២៥ សន្លឹក​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​នូវ​ជនជាតិ​ដើម​អាមេរិក ដែល​វា​ជា​រូបថត​​ដែល​អ្នក​កម្រ​បាន​ឃើញ ដែល​ត្រូវ​បាន​ថតដោយលោក Edward Sheriff Curtis ក្រោយ​ឆ្នាំ ១៩០០  ៖

 

 

 

Loading...
SHARE