ទោះបីជាអ្នកជំនាញថតរូប ឬជនសាមញ្ញ សុទ្ធតែត្រូវការពេលវេលាដ៏សាកសមមួយសម្រាប់ថតរូបអោយបានដូចដែលអ្វីដែលខ្លួនចង់បាន ជាពិសេសការថតទិដ្ឋភាពលើផ្ទៃមេឃ ពិតជាមិនងាយស្រួលនោះទេ។ ប៉ុន្តែ “តស៊ូគង់បានសម្រេច” ជាហេតុផលដែលធ្វើអោយបុរសម្នាក់ទ្រាំចាំថតរូប រហូតចុងក្រោយគាត់ក៏ទទួលបានរូបថតស្អាតៗដែលមានរាងដូចបក្សីនៅលើមេឃដូចដែលគាត់ប៉ងទុក។

ខាងក្រោមនេះ គឺជារូបថតរបស់លោក Daniel Biber ដែលបានព្យាយាមចាំថតទម្រាំបាននូវរូបភាពដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះ ៖

Daniel Biber currently lives in Hilzingen, Germany where he owns a bike shop.

While on vacation in Spain, he began to notice that the birds there were taking on different formations while in flight.

So, Biber began scouting out the perfect area, but it wouldn't be an easy task.

After four days of scouting, taking pictures, and waiting for the perfect moment, Biber finally lucked out!

"Only when I checked the pictures on the computer later, I realized what formation the starlings had created."

It took less than ten seconds for the birds to take on that shape!

But, Biber won first place!

ប្រភព ៖ Lifebuzz

Loading...
SHARE