មនុស្សពីរនាក់ស្រលាញ់គ្នាគឺត្រូវការយកចិត្តទុកខ្វាយខ្វល់ចេះគិតគូ ជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សស្រីគឺចូលចិត្តមនុស្សប្រុសដែលស្មោះត្រង់ហើយនិយាយស្ដីពិរោះហើយមានភាពផ្អែមល្ហែម ពួកគេមិនចូលចិត្តមនុស្សប្រុសមិនមាត់មិនករឬសម្ដីគំរោះគំរើយនោះទេ ហើយខាងក្រោមជារូបភាពដែលមានភ្ជាប់មកជាមួយឃ្លានិយាយស្ដីបែបផ្អែមល្ហែម ដែលអ្នកមានគូមើលហើយនឹកមនុស្សជាទីស្រលាញ់ ហើយអ្នកអត់លិឍស្រឡាំងកាំងចង់មានគូដូចគេ

1#

2#

3#

4#

5#

6#

7#

8#

9#

10#

11#

12#

13#

14#

15#

16#

17#

18#

19#

20#

21#

22#

23#

Loading...
SHARE