សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup 2018 គឹបានបញ្ចប់វគ្គចែកពូលរួចរាល់ហើយបានស្វែងក្រុមខ្លាំងចំនួន១៦ក្រុមត្រៀមខ្លួនប្រកួតនៅវគ្គបន្ត យ៉ាងណាក្នុងអំឡុងពេលប្រកួតវគ្គចែកពូលរឿងរ៉ាវជាច្រើនបានកើតឡើងជាពិសេសទាក់ទងនិងក្រុមខ្លាំងដូចជាអាល្លឺម៉ង់បែរជាធ្លាក់ទាំងមិនគួរអោយជឿ ហើយខាងក្រោមជាការប្រមូលរូបភាពត្រូលសម្រាប់ការប្រកួតកន្លងមក ។

Korea 2-0 Germany

ជួយអានឈ្មោះគាត់ផង

Loading...
SHARE