មនុស្ស​ជា​ច្រើន​តែង​គិត​ថា​ការ​ទុក​របស់​មាន​តម្លៃ​នៅ​ក្នុង​រថយន្ត​សុវត្ថិភាព​ជាង យក​តាម​ខ្លួន​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ផ្សារ ឬ កន្លែង​អ៊ូអរ​ផ្សេងៗ ពីព្រោះ​តែ​រថយន្ត​ត្រូវ​បាន​ចាក់​សោរ​យ៉ាង​រឹង​ម៉ាំ​ ចំណែក​ឯ​កញ្ចក់​ក៏​ពិបាក​ក្នុង​ការ​វាយ​បំបែក​ផង​ដែរ។

ប៉ុន្តែ​បើ​សិន​ជា​អ្នក​បាន​ទស្សនា​វីដេអូ ៣ ខាង​ក្រោម​នេះ អ្នក​នឹង​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទស្សនា​នេះ​ភ្លាម ៖

ទស្សនា​វីដេអូ ៖

វីដេអូទី ១

វីដេអូទី ២

វីដេអូទី ៣