កាល​ពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ​ទំព័រ​​ Facebook របស់ Shire of Moora ដែល​ជា​ក្រុមហ៊ុន​សាងសងផ្លូវ​មួយ​មាន​ស្នាក់ការ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី បាន​ធ្វើ​ការ​បង្ហោះ​នូវ​វីដេអូ​ដែល​បង្ហាញ​ពី​បច្ចេកវិទ្យា ក៏​ដូចជា​បច្ចេកទេស​ថ្មី​ក្នុង​ការ​សាងសង់​និង​ជួសជុល​ផ្លូវ​ក្រាល​កៅ​ស៊ូ ដែល​ចំណាយពេល​ឆាប់រហ័ស និង​ មាន​គុណភាព​ខ្ពស់។

នៅ​ក្នុង​វីដេអូ​នោះ​វា​បង្ហាញ​ពី​សកម្មភាព​នៃ​ការ​ធ្វើ​ផ្លូវ​ក្រាល​កៅ​ស៊ូ​មួយ​ខ្សែ ដែល​គេ​បាន​បញ្ជាក់​ថា ជាមួយ​នឹង​បច្ចេកទេស​ថ្មី​នេះ គេ​ចំណាយ​ពេល​ត្រឹម​តែ ២ ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ​ដើម្បី​ធ្វើ​ផ្លូវ​ប្រវែង 4.9 គីឡូ​ម៉ែត្រ ។

តោះ​ទៅ​ទស្សនា​វីដេអូ​ទាំង​អស់​គ្នា ៖