ជារឿយៗយើងរស់នៅក្នុងជីវិតស្ងប់ស្ងាត់ហើយមិនដឹងថាអ្វីដែលលាក់នៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីឬផ្ទះរបស់យើង។ ហើយអ្នកមិនដឹងថាអ្នកអាចរក​ឃើញអ្វីនៅក្នុងព្រៃឬក្រោមខ្នើ​យរបស់អ្នក​ឡើ​យ​។​ ប៉ុន្តែនៅពេ​លដែលអ្នករកឃើញអ្វីមួយ នៅទីបំផុ​តសំណួ​ររាប់លា​នអាចនឹង​កើតឡើង​។ នៅ​​ខាង​ក្រោ​​មនេះ​​យើងបានចងក្រងនូវការរកឃើញមិនធម្មតាដែលអ្នកប្រើប្រាស់​អ៊ីន​ធឺ​ណែត​​​មាន​សំ​​ណាងក្នុងការរកឃើញ។

១.ផ្កាថ្ម

២.សំបុកកូនទន្សាយ

៣.រកឃើញរូបថតលោកយាយក្នុងពីធីជប់លៀងមួយ

៤.រកឃើញធ្មេញមួយនៅក្នុងរូងថ្មក្នុងឆ្នាំ១៩៦៤

៥.រកឃើញសារសំបុត្រនៅក្នុងកែវបណ្ដែតតាមសមុត្រខណៈពេលស្ទួចត្រី

៦.កាតសំគាល់ពាណិជ្ជកម្ម

៧.ម៉ាស៊ីនពេលវេលា

៨.ដបចាស់

៩.ស្លឹកឈើ៧ចំណិត

១០.កូនប៉ាលភូកូល

១១.ឃ្មុំនៅក្នុងជញ្ជាំង

១២.កង្កែបភ្នែក១

១៣.រូបគាត់ក្នុងគ្រាប់កូនហ្គូល

១៤.គុជខ្ចង៦គ្រាប់

១៥.កាក់លុយមានរយៈពេល១២២ឆ្នាំ

១៦.គល់សំបុត្រចូលក្នុងអាគារពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកថ្ងៃទី០៨ ខែ១១ ឆ្នាំ២០០១

១៧.ប្រអប់កាក់មាសរកឃើញពីក្នុងដី

១៨.១៩៨៩ តារបស់គាត់ឈប់ជក់បារី

១៩.កង្កែបយក្ស

ដកស្រង់៖Brightside 

 

 

Loading...
SHARE