អូន​តឿ​ជា​ពាក្យ​ដែល​គេ​ហៅ​លេង​សើច​ចំពោះ​នារី​ដែល​មាន​កំពស់​ទាប ប៉ុន្តែ​ពាក្យ​សមរម្យ​សម្រាប់​ហៅ​ពួកគេ​គឺ តូច​ច្រឡឹង ។តូច​ច្រឡឹង​ក៏​ដោយ អូនតឿ​ក៏​ដោយ ពួកគេ​សុទ្ធ​តែ​មាន​ផល​វិបាក​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ជីវិត​រស់​នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ហើយ​អូន​តឿ​ប្រហែល​ជា​យល់​អារម្មណ៍​មួយ​នេះ​ជាង​អ្នកណា​អ្នកណា​ទាំងអស់, កុំ​ភ្លេច​ចែក​រំលែក​ឲ្យ​ពួកគេ​មើល​ផង ។