អ្នក​ប្រហែល​ជា​ឧស្សាហ៍​ស្ដាប់​ឭ​ពាក្យ​នេះ​ជាក់​ជា​មិន​ខាន ដែល​ភាគ​ច្រើន​គេ​ប្រើ​សំដៅ​ទៅ​លើ​ស្នេហា ប៉ុន្តែ​វា​មិន​ត្រឹម​តែ​សម្រាប់​ស្នេហា​នោះ​ទេ សកម្មភាព​នានា​ក្នុង​ដំណើរ​ជីវិត​ក៏​អាច​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​បាន​ផង​ដែរ។

អាយុ​គ្រាន់​តែ​ជា​តួ​លេខ មិន​ថា​អ្នក​អាយុ​ប៉ុន្មាន អ្នក​នៅ​តែ​អាច​លេង​សើច​តាម​របៀប​ដែល​អ្នក​ចូល​ចិត្ត ធ្វើ​អ្វី​ដែល​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ យើង​មិន​ដឹង​ថា​ជាតិ​ក្រោយ​មាន​ពិត​មែន​ឬ​ក៏​អត់​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​នៅ​ជាតិ​នេះ​គួរ​តែ​ធ្វើ​រឿង​សប្បាយ និង​រឿង​ដែល​ខ្លួន​ឯង​ចូល​ចិត្ត​ឲ្យ​បាន​ច្រើន តែ​សូម​កុំ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​សេចក្ដី​សុខ និង​ភាព​​រីករាយ​របស់​អ្នក​ដទៃ​។

រូប​ខាង​ក្រោម​នេះ​នឹង​បង្ហាញ​អ្នក​ថា តើ​អាយុ​គ្រាន់​តែ​ជា​តួ​លេខ​មែន​ឬ​ក៏​អត់ ៖