រូបថត​ទាំង ២៥ សន្លឹក​ខាង​ក្រោម​នេះ​សុទ្ធ​សឹង​តែ​អាច​បំភ័ន​ភ្នែក​របស់​អ្នក​បាន​យ៉ាង​ងាយ​បំផុត​បើសិន​ជា​អ្នក​គ្រាន់​តែ​សំឡឹង​មួយ​ដង​ហើយ​សន្និដ្ឋាន ដូចនេះ​កុំ​ឲ្យ​រូបថត​ទាំង​នេះ​បំភ័ន​ភ្នែក​អ្នក​បាន​ចូល​មើល​ម្ដង​ហើយ​ ម្ដង​ទៀត​ និង​មើល​ឲ្យ​ច្បាស់​ វា​ក៏​អាច​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​សើច​ផង​ដែរ​ ពេល​ដែល​មើល​ដឹង​ការ​ពិត​នៅ​ក្នុង​រូប​ទាំង​នេះ។

តោះ​សាកល្បង​ទាំង​​អស់​គ្នា ៖