វិចិត្រករម្នាក់ប្រកបដោយទេពកោសល្យមកពីប្រទេសតួគី មានឈ្មោះថា Alya Chaglar បានល្បីល្បាញក្នុងបណ្ដាញសង្គម Instagram នៅពេលដែលនាងបានចាប់ផ្ដើមផុសរូបថតកូនស្រីរបស់នាងឈ្មោះ Stefani ក្នុងឈុតប្លែកៗខុសពីគេមិនដែលមានពីមុនមក។ Alya ប្រើសិល្បៈនៃការបំភាន់ភ្នែក ដើម្បីបង្កើតសំលៀកបំពាក់ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កូនស្រីរបស់នាងដែលទើបតែមានអាយុ ៤ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ។ សំលៀកបំពាក់ទាំងអស់នោះ ត្រូវបានធ្វើពីផ្លែឈើ បន្លែ ផ្កា និងវេទមន្តបន្តិចបន្តួច។

តោះ មើលរូបភាពច្នៃប្រឌិតរបស់នាងទាំងអស់គ្នា ដូចខាងក្រោម ៖

Ah, Stefani❤ #funnystefani

A post shared by SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) on

Funny Stefani and her summer dress😂 #funnystefani

A post shared by SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) on

Strike a pose📸 #funnystefani

A post shared by SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) on

Ready to shine💜 #funnystefani

A post shared by SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) on

Best dressed📸 #funnystefani

A post shared by SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) on

Life is a party, dress like it📸 Благодаря фотопроекту #funnystefani мы стали узнаваемыми на просторах интернета и обрели очень много друзей по всему миру. Наши новые подписчики не знают, что мы пострадали от хакерского взлома этой осенью и потеряли весь наработанный контент за 4 года. Да, к сожалению такое случается и никто от этого не застрахован. Берегите свои личные данные и если вдруг данная проблема возникла, не паникуйте, свяжитесь со мной я вам дам полную информацию по возвращению аккаунта. Textured oil painting: (SOLD) #funnystefani

A post shared by SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) on

Find beauty in the small things📸 #funnystefani

A post shared by SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) on

Getting summer wardrobe ready😍 #funnystefani

A post shared by SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) on

Best dressed📸 #funnystefani

A post shared by SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) on

Best dressed❤️ #funnystefani

A post shared by SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) on

Best dressed📸🤩 #funnystefani

A post shared by SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) on

I’m bananas for you😍 #funnystefani

A post shared by SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) on

Mermaids are real📸 #funnystefani

A post shared by SeaSunStefani / Alya Chaglar (@seasunstefunny) on

ប្រភព ៖ Brightside

Loading...
SHARE