សម្រាប់តួអង្គវីរបុរសក្នុងភាពយន្តគឺពួកគេស្លៀកឈុតបែបសម័យទំនើប បំពាក់មកជាមួយភាពច្នៃប្រឌិតនៃបច្ចេកវិទ្យាសម័យថ្មី តែយ៉ាងណាសាកមកមើលឈុតនៃសម្លៀកបំពាក់ពួកគេក្នុងសម័យបុរាណម្ដងវិញទៅមើលថាវាយ៉ាងម៉េចទៅហើយ ។

Loading...
SHARE