បើ​និយាយ​ដល់​តារា​សម្ដែង​ទាំង​នេះ​ មាន​មនុស្ស​តិច​ណាស់​ដែល​ថា​មិន​ស្គាល់​ ពីព្រោះ​តែ​ពួកគេ​សុទ្ធសឹង​តែ​ចូល​រួម​សម្ដែង​នៅ​ក្នុង​ភាពយន្ត​ល្បី​ៗ​​ជា​ច្រើន​ដូចជា Avenger , Ant-Man, Deadpool និង Bat Man ជាដើម។

ប៉ុន្តែ​អ្នក​ប្រហែល​ជា​មិន​ធ្លាប់​ដឹង​ទេ​ថា​ពួកគេ​ធ្លាប់​សម្ដែង​ជា​តួអង្គ​ទាំង​នេះ​មុន​ពេល​ដែល​ពួកគេ​ល្បី ៖

Robert Downey Jr ធ្លាប់​សម្ដែង​ជា Charlie Chaplin នៅ​ក្នុង​ខ្សែភាយន្ត​ជីវប្រវត្ត​របស់​តារាកំប្លែង Charlie Chaplin

Elizabeth Olsen មុន​ពេល​សម្ដែង Scarlet Witch ធ្លាប់​សម្ដែង​ជា Marie Sebastian ក្នុង​ភាពយន្ត Oldboy ដែល​បាន​ថត​ក្នុង​ឈុត​ឆាក អាក្រាត​ទៀត​ផង

Tom Holland មុន​ពេល​សម្ដែង​ជា​ Spider Man គេ​ធ្លាប់​ចូល​រួម​សម្ដែង​ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត Impossible (2012)
ការ​ពិត​​តារា​សម្ដែង​ដែល​ដើរ​តួ​ជា Black Panther ធ្លាប់​សម្ដែង​នៅ​ក្នុង​រឿង God of Egypt ជា​តួអង្គ Thorth 

តារា​សម្ដែង Mark Ruffalo ដែល​ដើរ​តួ​ជា Hulk ធ្លាប់​ថត​ស្រាត​នៅ​ក្នុង​រឿង In the Cut (2013) និង រឿង Now you see me ផង​ដែរ
តារា​​សម្ដែង Chris Hemsworth មុន​ពេល​សម្ដែង​ជា​តួអង្គ Thor ធ្លាប់​ចូល​រួម​សម្ដែង​ក្នុង​ភាពយន្ត Star Trek 2009
តារា​សម្ដែង Jeremy Renner ដែល​សម្ដែង​ជា Hawkeye ធ្លាប់​សម្ដែង​​នៅ​ក្នុង​រឿង National Lampoon’s Senior Trip

តារា​សម្ដែង Chris Evans ដែល​គេ​ស្គាល់​ច្បាស់​ថា Captian America ក៏​ធ្លាប់​ថត​ឈុត​អាក្រាត​បែប​នេះ នៅ​ក្នុង​រឿង Not Another Teen Movie
Paul Rudd មុន​ពេល​សម្ដែង​ជា Ant Man ក៏​ធ្លាប់​សម្ដែង​​ឈុត​បែប​នេះ​ផង​ដែរ​ក្នុង​រឿង The 40-Year-Old Virgin (2005)
Anothony Mackie
Scrlett Johansson ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា Black Widow ធ្លាប់​ថត​ឈុតញាក់​សាច់​ក្នុង​រឿង He’s Just Not That Into You (2009)
បើ​មិន​ប្រាប់​ប្រហែល​ជា​មិន​ជឿ​ទេ​ថា Chris Brander ក្នុង​រឿង Just Friends សម្ដែង​ដោយ Ryan Reynolds (Deadpool)

Ben Affleck (Bat Man) ធ្លាប់​សម្ដែង​នៅ​ក្នុង​រឿង School Ties (1992)

Loading...
SHARE