សម្រាប់យើងធម្មតានៅពេលដែលបានឃើញរូបថតដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយសន្លឹក ហើយជារូបថតដែលកំពុងល្បីទៀតនោះ យ៉ាងច្រើនយើងគ្រាន់តែចុច Like ឬ Shared ពេលខ្លះចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅក៏អស់ត្រឹម Comment ប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សមួយក្រុមដែលមានជំនាញកាត់តគួរសម តែងំត្រង់ពូកែដុត និងរកនឹករឿងប្លែកៗ គឺខុសពីយើង គ្រាន់តែឃើញរូបថតពួកគេអាចស្រមៃចេញរួចទៅហើយថានឹងកាត់តបែបណាឲ្យវាទៅដុត ឬគួរឲ្យចង់សើច ជាដើម ។

ហើយនេះគឺជាស្នាដៃមួយចំនួនរបស់មនុស្សក្រុមនេះ ៖

បញ្ជាក់ ៖ រូបខាងលើជារូបដើម ឯខាងក្រោមជារូបកាត់ត

១០

១១

១២

១៣

១៤

១៥

១៦

១៧

១៨

១៩

២០

២១

ប្រភព ៖ gratinpoll

Loading...
SHARE