អនុស្សាវរីយ៍កាលពីកុមារភាពគឺតែងតែជាការចងចាំល្អក្នុងជិវិតអ្នករាល់គ្នា ក្នុងនោះសម្រាប់កុមារភាពជុំបងប្អូនអាចជាការចងចាំដែលល្អបំផុត មិនថាពេលអ្នកលេងជុំគ្នា ពេលឈ្លោះប្រកែកគ្នា ឬពេលអ្នកម្ដាយស្ដីអោយរួមគ្នានោះទេ ហើយក្រោមជាស្ថានភាពដែលធ្វើអោយអ្នកនឹកដល់ពួកគាត់ ។

បង្អាប់គ្នាលេង

អ្នកមានបងប្អូនស្រីគឺឧស្សាហ៍បែបនេះណាស់ ហាមក៏ខ្ចីសិនដែរ

បងប្អូនប្រុសៗគឺថាចិត្តមិនសូវខុសគ្នាទេ

ចង់ជួយទោះអ្នកមិនសូមជំនួយក៏ដោយ

ខ្សឹបប្រាប់រឿងសម្ងាត់គ្នា

ទោះជាធំដឹងក្ដីតែជួនកាលគឺនៅតែបែបនេះម្ដងម្កាល

ម្នាក់អានម្នាក់ស្ដាប់

ការដូល្អៗចាំមិនភ្លេច

សប្បាយទាំងអស់គ្នាត្រូវមាត់ទាំងអស់គ្នា

Loading...
SHARE