នំខេកជាប្រភេទបង្អែមពេញនិយមមួយនៅអឺរ៉ុប ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសយើងគេគ្រាន់តែយកវាមកប្រើក្នុងកម្មវិធីខួបកំណើតតែប៉ុណ្ណោះ យ៉ាងណាដោយសារតែវាធ្វើឡើងពីគ្រឿងផ្សំងាយរកនិងជាប្រភេទនំមានពណ៌ចម្រុះដូចនេះទើបអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនចូលចិត្តច្នៃស្នាដៃសិល្បៈខ្លួនចេញពីនំនេះ ជាក់ស្ដែងខាងក្រោមជាស្នាដៃរបស់សិល្បៈករម្នាក់ឈ្មោះថា Pastry Chef ។

Loading...
SHARE