ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​បណ្ដុំ​រូបថត​បង្ហាញ​ពី​សកម្មភាពប្លែក​របស់​មនុស្ស​ជាច្រើន​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក ថ្វី​ត្បិត​តែ​ប្លែក​បន្តិច​ប៉ុន្តែ​វា​ប្រហែល​ជា​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​ងាយស្រួល ចំណែក​ឯ​យើង​អ្នក​ទស្សនា​បាន​សើច។

 

Loading...
SHARE