ធ្វើ​ជា​តារា​ស្រី​ដ៏​ស្រស់​ស្អាត និង​ទាក់ទាញ​ ពួកគេ​ត្រូវ​តែ​មាន​រូបរាង​ស្រឡូន​ស្រស់​ស្អាត បើ​សិន​ជា​ពួកគេ​ធាត់​ ពួកគេ​ប្រហែល​ជា​មិន​ងាយ​នឹង​ល្បី​នោះ​ទេ បើ​សិន​ជា​ល្បី​ក៏​ត្រឹម​តែ​ជា​តួ​កំប្លែង​ដែរ។ ហេតុ​ដូចនេះ​ហើយ​បើ​សិន​ជា​ចង់​ក្លាយ​ជា​តារាល្បី​ម្នាក់​ត្រូវ​តែ​សម្រក​ទង្ងន់​។

 

Loading...
SHARE