រឿង​ប្លែក​ជា​ច្រើន​តែង​តែ​កើត​ឡើង​នៅ​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​រាល់​ថ្ងៃ​ ក្នុង​នោះ​រឿង​ប្លែក​មួយ​ចំនួន​កើត​ឡើង​ដោយ​សារ​មនុស្ស​ដែល​មាន​គំនិត​ប្លែកៗ​ដែល​ពួក​តែង​នឹក​រក​អ្វី​ដែល​ខុស​ពី​គេ​អោយ​ទាល់​តែ​បាន​ ដែលវានិងផ្ដល់សំណើគួបផ្សំអារម្មណ៍ហួសចិត្តដល់អ្នកគ្រប់គ្នា ។

មានអ្នកណាខ្លះពាក់មួកបែបនេះ

ភ្លៀងខ្លាំងណាស់

ពេលឃើញស្បែកជើងបែបនេះគិតម៉េច

ដឹកអីដឹកយ៉ាងនេះ

ដេកមើលតែម្ដង

មានស៊េរីណឹងទៀត

មិនដឹងថាគាត់កាន់ដង Selfie ធ្វើអី

ដាំដើមឈើមុនឬដាក់កាឡារ៉ាមុន

ចូលចតយ៉ាងម៉េច

ធ្វើអ្វីណឹង

ទុកចិត្តបានអត់

ទុកសម្អាតកញ្ចក់

បើបន្ទាន់ត្រូវការកូនសោរទៅរកនៅឯណា

Loading...
SHARE