រូបភាពទាំង ១៩ សន្លឹកខាងក្រោមនេះនឹងគាស់រំលឹកនូវអនុស្សាវរីយល្អៗមួយចំនួនរបស់អ្នកដែលបានកើតឡើងកាលពីកុមារភាព ។ រូបភាពទាំងនេះ នឹងបង្ហាញអ្នកនូវ ល្បែងកម្សាន្តដែលអ្នកធ្លាប់បានលេង  របស់លេងមួយចំនួនដែលអ្នកតែងតែស្រមៃចង់បាន ហើយបានវាមកហើយគឺស្រលាញ់វាស្ទើរលេប ចំណែកចំណីញ៉ាំវិញគឺសុទ្ធសឹងតែជារបស់ដែលជាសំណព្វចិត្តរបស់អ្នកតែម្ដង ។

១ នៅចាំទេ ? ពេលហ្នឹងមានរូបបេះដូង មានរូបផ្កាយ ហើយដាក់ទឹកសេរ៉ូចម្រុះពណ៌ទៀត

២ អាហារមហារឆ្ងាញ់ មិនដែលមានលុយទិញមួយកញ្ចប់ទេ កាលហ្នឹងអ្នកលក់កាត់ជាពីរ ម្ខាងដាក់ខ្លាញ់ ម្ខាងដាក់អំបិល អីញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះទិញអាមានអំបិល ស្អែកទិញអាមានខ្លាញ់វិញម្ដង ញ៉ាំរួចទិញទឹកអំពៅ ទឹកសេរ៉ូ ១០០ រៀលទៀត ដល់ម៉ោងចូលរៀនវិញល្មម

៣ ចុះមួយនេះធ្លាប់ញ៉ាំទេ?

៤ ស្គាល់សត្វនេះទេ?

៥ ធ្លាប់លេងរបស់នេះទេ?

៦ ទូរទស្សន៍នោះអី នៅចាំឬអត់?

៧ ចុះធ្លាប់លេងអាមួយនេះឬទេ ?

៨ ចុះមួយនេះ ?

៩  របស់លេងសំណព្វចិត្តហ្មង

១០ បានតែប៉ុណ្ណឹង អារម្មណ៍ដូចបាន iPhone X

11  កាលហ្នឹងចង់បានវាណាស់តែស្ដាយគ្មានលុយទិញ បានត្រឹមតែខ្ចីរបស់គេលេង សំខាន់មានរូបច្រើនទៀតផង ហើយក្នុងនោះក៏មានរូបមួយដែលក្មេងមិនគួរមើលផងដែរ

១២ បានអាហ្នឹងមួយផ្ល៉ំដាច់មាត់ចោល

១៣ គ្មានទេស្មាតហ្វូន គ្មានទេ Facebook ហើយក៏គ្មាន Youtube ដែរ តែយើងនៅតែអាចរីករាយ

១៤ ចង់នរណាថាលេងដូចស្រីក៏ថាទៅ តែសំខាន់វាសប្បាយ

១៥ ល្បែងក្មេងប្រុស ក្មេងស្រីគ្មានថ្ងៃយល់

១៦ កាលហ្នឹងមានតែកង់ម៉ូតូប៉ុណ្ណឹងលេងបាក់ដៃចោលហើយ

១៧ នៅចាំបានទេ ផ្អែមខ្លាំងណាស់

១៨ និយាយពីថាឆ្ញាញ់រហូតដល់លិឍឈើ

១៩ ទិញស្ករទាញមិនសំខាន់នោះទេ សំខាន់បាន បាញ់ និង គប់ យករង្វាន់ហ្នឹងហ្មង

Loading...
SHARE