អ្នក​ដែល​ចុច​អាន​អត្ថបទ​នេះ​តាម​ខ្ញុំ​ទាយ យ៉ាង​ហោច​​ណាស់​បាន​ទស្សនា​ភាពយន្ត​ហូលីវូដ និង រឿង​កូរ៉េ​ម្ដង​រួច​មក​ហើយ អីញ្ចឹង​តើ​អ្នក​មាន​បាន​កត់​សម្គាល់​អ្វី​ខ្លះ​ពី​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង​ភាពយន្ត​ហូលីវូដ និង​ភាពយន្តកូរ៉េ។

ក្រៅ​ពី​សាច់​រឿង​ក៏​ដូចជា​របៀប​កាត់ត​ ភាពយន្ត​ពីរ​ប្រភេទ​នេះ​នៅ​មាន​ភាព​ចំណុច​ខុស​គ្នា​ជា​ច្រើន​ទៀត ហើយ​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​រូបភាព​ដែល​បង្ហាញ​ពី​ចំណុច​មួយ​ក្នុង​ចំណុច​ខុស​គ្នា​​ទាំង​​នោះ ៖

តួ​អង្គ GOBLIN របស់​ហូលីវូដ និង កូរ៉េ

តួ​អង្គ GRIM REAPER របស់​​ហូលីវូដ និង កូរ៉េ

តួ​អង្គ VAMPIRE របស់​ហូលីវូដ និង កូរ៉េ

តួ​អង្គ ALIEN របស់​ហូលីវូដ និង កូរ៉េ

Loading...
SHARE