តារាសម្ដែងល្បីៗ ជាសេសតារាហូលីវូដជាច្រើន សុទ្ធតែត្រូវបានរៀបចំអោយតុបតែងមុខមាត់ រូបរាងប្លែកៗទៅតាមតួអង្គក្នុងសាច់រឿង រហូតដល់ពេលខ្លះយើងមើលមិនស្គាល់ថា តួអង្គនោះជាតារារូបណាទេ។ ដូច្នេះ គេហទំព័រ ចង់ដឹង សូមបង្ហាញជូននៅមុខមាត់ពិតរបស់តារាសម្ដែងទាំង 16ដួង ដែលបានតុបតែងខ្លួនប្លែកបំផុតរហូតមើលមិនស្គាល់ ៖

១. Daniel Radcliffe ក្នុងរឿង Horns

២. Charlize Theron ក្នុងរឿង Monster

៣. Cate Blanchett ក្នុងរឿង Manifesto

៤. Bill Skarsgård ក្នុងរឿង It

៥. Margot Robbie ក្នុងរឿង Suicide Squad

៦. Sam Worthington ក្នុងរឿង The Titan

៧. Dan Stevens ក្នុងរឿង Beauty and the Beast

៨. Doug Jones ក្នុងរឿង The Shape of Water

៩. Gary Oldman ក្នុងរឿង Darkest Hour

១០. Nicholas Hoult ក្នុងរឿង Mad Max: Fury Road

១១. Johnny Depp ក្នុងរឿង Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald

១២. Halle Berry ក្នុងរឿង Cloud Atlas

១៣. Dave Bautista ក្នុងរឿង Guardians of the Galaxy

១៤. Richard Brake ក្នុងរឿង Game of Thrones

១៥. Joel Edgerton ក្នុងរឿង Bright

១៦. Jacob Tremblay ក្នុងរឿង Wonder

ប្រភព ៖ Brightside

SHARE