អ្នក​ធ្លាប់​ទស្សនា​នូវ​រូបថត​បែប​កំប្លែង​ដែល​អ្នក​ជំនាញ​កាត់ត​រូបថត​ជា​ច្រើន បាន​កាត់ត​រូប​ខ្លួន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​រូប​របស់​តារា​ល្បីៗ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ខ្ញុំ​សូម​បង្ហាញ​ជូន​អ្នក​នូវ​បុរស​ម្នាក់​ទៀត​ ដែល​មាន​មុខ​មាត់​​បែប​អ្នក​កំប្លែង។ ត្រឹម​មុខ​មាត់​របស់​គាត់​វា​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​សើច​បាត់​ទៅ​ហើយ ទម្រាំ​តែ​កាត់ត​រូបភាព​បែប​ហ្នឹង​ទឿត មិន​ដឹង​ជា​គួរ​ឲ្យ​អស់​សំណើច​ប៉ុណ្ណា​ទេ។ បើ​ចង់​ដឹង​ទស្សនា​ទាំង​អស់​គ្នា ៖

 

Kirby Jenner

 

 

Loading...
SHARE