សត្វឆ្មារគឺជាសត្វចិញ្ចឹមដ៏គួរអោយស្រលាញ់មួយ ហើយពួកវាភាគច្រើនចូលចិត្តគេងស្ទើរគ្រប់់កន្លែងជាមួយនិងកាយវិការដ៏គួរអោយស្រលាញ់ ដោយសារតែឃើញរូបភាពគួរអោយស្រលាញ់បែបនេះមនុស្សម្នាក់ក៏នឹកឃើញគូរគំនូរសាមញ្ញៗដែលស្របតាមកាយវិការសត្វទាំងនោះដែលទៅធានាថាហួសចិត្តតែម្ដង ។

Loading...
SHARE