គ្រប់ស្ថានភាពគឺសុទ្ធតែមានមុននិងក្រោយ ហើយវាសុទ្ធតែមានខុសភាពខុសប្លែកគ្នា ជាក់ស្ដែងមុនពេលអ្នកញាំុកាហ្វេអ្នកមានអារម្មណ៍ថាងងុយគេង ការគិតមិនសូវច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែក្រោយញាំុកាហ្វេអ្នកហាក់មានភាពភ្លឺស្វាងល្អ ហើយគំនូរបែបតុក្កតាប៉ុន្មានសន្លឹកសុទ្ធតែរៀបរាប់នៃរឿងមួយចំនួន ។

ធ្វើមុខ Cute ដើម្បីថតរូប

ថ្ងៃចន្ទក្លាយជាអ្វីដែលមនុស្សធំខ្លាច

មុននិងក្រោយទៅលេងផ្ទះជីដូន

ក្រោយពេល Make Up

កាត់សក់ហើយមានអារម្មណ៍ថារាងជ្រុល

មុនក្មេងហៅថាលោក

មុនដល់ខ្នើយងងុយខ្លាំង ពេលគេងស្រាប់ស្វាងចែស

មុនពេលញាំុកាហ្វេ

មុនហាលថ្ងៃនៅសមុទ្រ

មុនបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យ

មុនពេលមុជទឹក

មុនកោរពុកមាត់

មុនតមអាហារ

Loading...
SHARE