សម្រាប់អ្នកការសែតដែលធ្វើការ ឬមានបេសកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសន្តិភាពប្រហែលជាមិនសូវជួយនូវបញ្ហាប៉ុន្មាននោះទេ ផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់អ្នកការសែតដែលធ្វើការ ឬ មានបេសកម្មនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសង្គ្រាម ចលាចល  ឬ ប្រទេសដែលអសន្តិសុខខ្លាំង ពួកគេម្នាក់ៗសុទ្ធប្រថុយជីវិត ដោយផ្សងនឹងគ្រោះថ្នាក់ ដើម្បីអាចយកព័ត៌មាន ក៏ដូចជាផ្តិតយកទិដ្ឋភាពពិតចែករំលែកទៅកាន់មនុស្សជ៉ំវិញពិភពលោក ដែលវាគឺជាទង្វើដែលគួរឲ្យគោរព និងកោតសរសើរជាទីបំផុត ។

ហើយរូបថតទាំង ១៩ សន្លឹកនេះនឹងបង្ហាញអ្នកថាតើពួកគាត់ប្រថុយជីវិតបែបណាខ្លះ ៖

French photographer Remi Ochlik is seen in this picture taken in Cairo, Egypt, on November 23, 2011. French photographer…

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

Kenji Nagai of APF tries to take photographs as he lies injured after police and military officials fired upon and then…

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

Samia Nakhoul, now Reuters Middle East Editor, is seen in the back of a car after being wounded at the Palestine Hotel…

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

Reuters Greek photographer Yannis Behrakis takes cover during a gun battle between Israeli forces and Palestinian militants in the West Bank city of Ramallah, March 2001. REUTERS/Stringer

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

Journalists, including New York Times photographers Tyler Hicks (R- in glasses) and Lynsey Addario (far L), Getty Images…

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

Kenji Nagai of APF tries to take photographs as he lies injured after police and military officials fired upon and then…

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

A riot policeman punches Greek photojournalist Tatiana Bolari during a demonstration in Athens' Syntagma (Constitution)…

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

The window of a taxi is hit by a bullet as Reuters' photographer Paulo Whitaker was injured during an operation at Vila Cruzeiro slum in Rio de Janeiro November 26, 2010. REUTERS/Paulo Whitaker

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

Asif Hassan, a photographer with French news agency Agence France-Press (AFP), sits in a police vehicle after being shot…

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

១០

A woman reporter runs with a rebel fighter to avoid snipers at the frontline against the Islamic State fighters in Aleppo's northern countryside October 10, 2014. REUTERS/Jalal Al-Mamo

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

១១

The wife of a local reporter is led away as he lies on the ground (R) at the scene of a massacre of a political clan,…

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

១២

A female journalist lies on the ground after inhaling gas fired by Israeli troops during clashes with protesters near border between Israel and Central Gaza Strip October 23, 2015. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

១៣

A photographer takes his position behind an empty water tank during an operation at Alemao slum in Rio de Janeiro November 27, 2010. REUTERS/Sergio Moraes

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

១៤

Wheelchair-bound Palestinian freelance photographer Moamen Qreiqea takes pictures of protesters calling for the release…

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

១៥

Palestinians carry a cameraman injured during clashes between Palestinian police and Palestinian militants in Jenin….

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

១៦

Friends, colleagues and family members embrace while mourning the death of Luis Carlos Santiago during his funeral in…

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

១៧

Reuters Congo correspondent David Lewis (L) takes cover under a U.N. armored car during machine gun and mortar fire in Kinshasa November 11, 2006. REUTERS/Goran Tomasevic

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

១៨

A Turkish riot policeman pushes a photographer during a protest at Taksim Square in Istanbul June 11, 2013. Turkish riot…

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

១៩

Reuters Palestinian photographer Abed Omar Qusini (C) falls to the ground after being injured during clashes in the West Bank city of Nablus May 3, 2004. REUTERS/Stringer

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

២០

Photographer Serhiy Nikolayev sits on an armchair in the village of Pesky, north-west of Donetsk, February 28, 2015. A…

Posted by New Age, Dhaka on Tuesday, May 3, 2016

២១

អ្នកថតរូបរបស់សារព័ត៌មាន Reuters រងរបួសដោយប៉ូលិសបង្ក្រាបកុបកម្ម នៅពេលដែលគាត់ទៅថតរូបនៅពេលប៉ូលិសបង្ក្រាបរារាំងបាតុករក្នុងអំឡុងបាតុកម្មមួយដើម្បីគាំទ្រដល់ការធ្វើសមាហរណកម្មរបស់សហគមន៍អ៊ឺរ៉ុបនៅឯទីលានឯករាជ្យនៅកៀវថ្ងៃទី 30 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2013 ។

 

 

 

ប្រភព ៖ Facebook

 

Loading...
SHARE