នៅ​ក្នុង​ការ​សម្ដែង​ខ្សែ​ភាពយន្ត​តូអង្គ​មួយ​ចំនួន​ថ្វីត្បិត​តែ​បាន​ចូល​រួម​សម្ដែង​ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​បាន​លាក់​បាំង​មុខ​នៅ​នៅ​ក្រោយ​ម៉ាស​ របាំង​មុខ​ ឬ​ការ​តុប​តែង​ផ្សេង​ ដើម្បី​តម្រូវ​តាម​សាច់​រឿង​ ដូចនេះ​ក្រោយ​ទស្សនា​ខ្សែ​ភាពយន្ត​ប្រិយមិត្ត​ប្រហែល​ជា​មិន​ដឹង​ទេ​ថា​មុខមាត់​ពិត​នៃ​តួអង្គ​នោះ​គឺ​បែប​ណា​ ។

ដូចនេះហើយ​​ថ្ងៃ​នេះ​យើង​ខ្ញុំនឹង​​លើក​យក​តួអង្គ​មួយ​ចំនួន​មក​បង្ហាញ​ជូន​ប្រិយមិត្ត​ឲ្យ​បាន​ឃើញ​ទាំង​អស់​គ្នា​ ៖

លោក​ Bill Nighy សម្ដែង​ជា​តួអង្គ​ Davy Jones ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត​ Pirates of the Caribbean

លោក David Prowse សម្ដែង​ជា​ Darth Vader ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត​ “Star Wars” ( 1977-1983 )

Ron Perlman សម្ដែង​ជា​តួអង្គ​ Hellboy ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត​ HellBoy (2004), Hellboy II (2008)

Tyler Mane, សម្ដែង​ជា​តួអង្គ Sabretooth ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត X-Men (2000)

Ralph Fiennes,សម្ដែង​ជា​តួអង្គ Lord Voldemort ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត Harry Potter

Alan Cumming សម្ដែង​ជា​តួអង្គ Nightcrawler ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត X-Men 2 (2003)

Kelsey Grammer សម្ដែង​ជា​តួអង្គ “Beast” (Dr. Henry ‘Hank’ McCoy)ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត X-Men: The Last Stand (2006)

Billy Crudup សម្ដែង​ជា​តួអង្គ Jon Osterman / Dr. Manhattan ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត Watchmen

Rebecca Romijn,សម្ដែង​ជា​តួអង្គ Mystique ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត X-Men ពី​ឆ្នាំ​ 2000 ដល់ 2006

Heath Ledger​ សម្ដែង​ជា​តួអង្គ The Joker ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត Batman: Dark Night (2008)

Doug jones សម្ដែង​ជា​តួអង្គ Abe Sapient ក្នុង​ខ្សែភាពយន្ត Hell Boy