វា​អាច​ជា​​រឿង​ចៃដន្យ​ ឬ ជា​ស្នាដៃ​របស់​មនុស្ស​ក្នុង​ការ​​ថត​រូប​មួយ​សន្លឹក​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​មើល​មាន​ភាព​យល់​ច្រលំ​ថា វា​ជា​រូបភាព​មិន​ល្អ អាសអាភាស ឬ ស្មោកគ្រោក​ជា​ដើម ប៉ុន្តែ​ភាពជាក់​ស្ដែង​នៃ​រូបភាព​នោះ​អាច​មិន​ដូចការ​គិត​របស់​អ្នក។ ក្នុង​ចំណោម​រូបទាំង​នោះ​ រូប​ខ្លះ​បើ​អ្នក​មើល​មួយ​ភ្លែង​អាច​នឹង​ច្រឡំ​ថា​ន័យ​ផ្សេង ប៉ុន្តែ​បើ​អ្នក​មើល​យូរ​ៗ​ទៅ​គឺ​រឹត​តែ​ច្រឡំ​ជ្រៅ​ទៅ​ៗ ដូចនេះ​មាន​តែ​ការ​គិត​នោះ​ទេ​ដែល​អាច​បង្ហាញ​អ្នក​នូវ​ចម្លើយ​ពិត​បាន។