វា​គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​ស្រមើ​ស្រមៃ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​មនុស្ស​ម្នាក់​អាច​ផ្លាស់​ប្ដូរ​មុខ​ជាមួយ​នឹង​មនុស្ស​ម្នាក់​ទៀត ប៉ុន្តែ​ជាមួយ​នឹង​ការ​ស្រមើ​ស្រមៃ​នេះ​បុរស​ម្នាក់​មិន​មែន​គ្រាន់​តែ​រក្សា​វា​ទុក ឬ បង្កើត​ឲ្យ​មាន​តែ​នៅ​ក្នុង​ខួរ​ក្បាល​របស់​គាត់​នោះ​ទេ។ គាត់​បាន​ប្រើប្រាស់​ជំនាញ​ Photoshop របស់​គាត់​ច្នៃ​ការ​ស្រមើ​ស្រមៃ​របស់​គាត់​ឲ្យ​លេច​រូបរាង​នៅ​ក្នុង​រូបភាព​ដែល​គាត់​អាច​ចែក​រំលែក​ពី​ការ​ស្រមើ​ស្រមៃ​របស់​គាត់​ទៅ​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​បាន​ឃើញ​ផង​ដែរ។

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ស្រមើស្រមៃ​របស់​គាត់​ដែល​តារាស្រី​ល្បី​ ផ្លាស់​ប្ដូរ​មុខ​នឹង​តារា​ប្រុស​លំដាប់​កំពុង​របស់​ពិភពលោក ៖

1

 

 

រូបថតដើម ៖

តារា​ប្រុស ៖

 

2

 

រូបថត​ដើម ៖

តារា​ប្រុស ៖

3

4

រូបថតដើម ៖

5

6

រូបថតដើម ៖

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18