អ្នក​ដឹង​ហើយ​ថា​សត្វ​កាំប្រម៉ា​ជា​សត្វ​ដែល​មាន​ប្រឡា​រាប់​រយ​នៅ​លើ​ខ្នង​របស់​វា​ដោយ​ប្រឡា​នីមួយ​ៗ​សុទ្ធ​តែ​មុទ​ស្រួច ចុះ​អ្នក​មាន​ធ្លាប់​គិត​ទេ​ថា បើ​វា​មុទ​បែប​ហ្នឹង​ចុះ​ពេល​វា​កើត​មេ​របស់​វា​នឹង​ចុក​ចាប់​ប៉ុនណា​ទៅ។

ចម្លើយ​គឺ​មិន​ដូច​អ្នក​ខ្លះ​ស្មាន​នោះ​ទេ ការ​ពិត​កាំប្រម៉ា​ពេល​កើត​ដំបូង​មិន​មាន​ប្រឡា​មុទ​ស្រួច​នោះ​ទេ ហើយ​​ប្រឡា​ទាំង​នោះ​នឹង​លេច​រូប​នៅ​ពេល​វា​ធំ​បន្តិច មាន​ន័យ​ថា​ក្រោយ​ការ​កើត​ចេញ​មក​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។

អូស​ចុះ​ទៅ​ក្រោម​ដើម្បី​អាន​អត្ថបទ​ផ្សេង​ទៀត ⇓

តើ​អ្នក​ឃើញ​អ្វី​ចម្លែក​នៅ​ក្នុង​រូប​ទាំង​នេះ​ដែរ​ឬ​ទេ ? (ចម្លើយ​ស្ថិត​នៅ​ផ្នែក​ខាង​ក្រោម​បំផុត) ភាគ ១

អ្នកប្រហែលជាចម្លែកចិត្តបន្តិចនៅពេលដែលបានឃើញរូបទាំងនេះភ្លាម ហើយត្រូវបានគេប្រាប់ថាវាមានអ្វីចម្លែកនៅក្នុងរូបទាំងនោះ ។ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកព្យាយាមក្រឡេកឲ្យកាន់តែយូរបន្តិច អ្នកនឹងមើលឃើញនូវអ្វីដែលចម្លែកនៅក្នុងរូបទាំងនេះ សាកល្បងបន្តិចទៅមើល បើសិនជារកមិនឃើញទេ សូមអូសចុះទៅក្រោមទៅកាន់តំបន់ចម្លើយដើម្បីស្វែករកចម្លើយ៖

1

Image before

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

បើរកមិនឃើញអាចស្វែករកចម្លើយដោយអូសចុះទៅក្រោម ៖

A1

 

A2

 

A3

 

A4

 

A5

 

A6

 

A7

 

A8

 

A9

 

A10

 

A11

 

A12

 

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30