កាល​ពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ​រូបថត​មួយ​សន្លឹក​របស់​ Taylor Swift ក្នុង​កាយវិការ​ដូចជា​​ចង់​ហោះ​ ត្រូវ​បាន​អ្នក​លេង​ Internet ជា​ច្រើន​រូប​ដែល​មាន​ជំនាញ​ខាង​ Photoshop បាន​យក​វា​ទៅ​កាត់ត​ Troll ធ្វើ​ឲ្យ​វា​កាន់​តែ​ល្បី​នៅ​ក្នុង​បណ្ដាញ​សង្គម។

រូបដើម

 

 

 

Loading...
SHARE