វីដេអូដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពសិស្សឈ្លើយមួយរូបប្រើអកប្បកិរិយាមិនសមរម្យដាក់គ្រូបង្រៀនរបស់កំពុងកំពុតតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង និងទទួលការរិះគន់ផងដែរ។

នៅក្នុងវីដេអូនោះគេសង្កេតឃើញសិស្សប្រុសម្នាក់បានប្រើប្រាស់របស់ផ្សេងៗទៅយកទៅគប់គ្រូរបស់ខ្លួនម្ដងហើយម្ដងទៀត ប៉ុន្តែលោកគ្រូមិនបានប្រតិកម្មអ្វីនោះទេ ។ បែបនេះកាន់តែធ្វើឲ្យសិស្សកំហូចបានចិត្តគប់ជ័រលុបបន្ថែមមួយទៀត ប៉ុន្តែលើកនេះប្រហែលជាលោកគ្រូទ្រាំលែងបានហើយ ស្ទុះមកទះកំផ្លៀងសិស្សកំហូចនោះយ៉ាងខ្លាំង និងរុញទៅសិស្សម្នាក់ទៀតដែលបានចូលមកឃាត់គាត់ផងដែរ។

ទស្សនាវីដេអូ ៖

https://youtu.be/R0herxqbeqc

 

អូសចុះទៅក្រោមដើម្បីអានអត្ថបទផ្សេងទៀត ៖

កើតក្នុងជំនាន់ខុសគ្នា មិនជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នា ប៉ុន្តែពួកគេមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់

 

ភាគច្រើនមនុស្សពីរនាក់ដែលអាចមានមុខមាត់ដូចគ្នា ឬ ស្រដៀងគ្នាបានលុះត្រាតែពួកគេគឺជាបងប្អូនភ្លោះ ជាបងប្អូនបង្កើត ជាឪពុកម្ដាយ ឬ ជាប់សាច់ឈាមអ្វីនឹងគ្នា។ ប៉ុន្តែបើក្រឡេកមើលទៅបុគ្គលល្បីទាំងនេះវិញ បែរជាមានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនឹងមនុស្សកាលពីជំនាន់មុន ទាំងដែលពួកគេមិនជាប់សាច់ឈាមនឹងគ្នាអ្វីទាល់តែសោះ ៖

King Philip IV of Spain vs the Facebook founder Mark Zuckerberg (Photo Source: forum.news.cn)
Louis XII of France vs Russian President Vladimir Putin (Photo Source: forum.news.cn)
Louis XII of France vs Russian President Vladimir Putin (Photo Source: forum.news.cn)
Millard Fillmore, the 13th President of the United States vs U.S. actor Alec Baldwin (Photo Source: forum.news.cn)
Millard Fillmore, the 13th President of the United States vs U.S. actor Alec Baldwin (Photo Source: forum.news.cn)
John Brown, American who led an anti-slavery revolt in Harpers Ferry, Virginia in 1859 vs U.S. actor Charlie Sheen (Photo Source: forum.news.cn)
Greek Athenian philosopher Socrates vs British actor Anthony Hopkins (Photo Source: forum.news.cn)
Greek Athenian philosopher Socrates vs British actor Anthony Hopkins (Photo Source: forum.news.cn)

U.S. actress Maggie Gyllenhaal vs Rose Wilder Lane, an American journalist, travel writer, novelist, and political theorist (Photo Source: forum.news.cn)

Loading...
SHARE