ពេលវេលាតែងតែទៅមុខមិនឈប់ឈរ ដូចនេះដើម្បីរក្សានូវអ្វីមានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់មើលនៅថ្ងៃអនាគត់គឺមានតែការថតរូបតែប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែរូបថតខ្លះក៏បានបន្សល់នូវរូបភាពមិនល្អរបស់អ្នកទៅដល់អនាគត់ផងដែរ។

ជាក់ស្ដែងមានរូបថតអតីតកាលទាំង ៣៥ សន្លឹករបស់បុគ្គលល្បីទាំងនេះជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ ៖

លោក Arnold Schwarzenegger ទៅដល់ ទីក្រុង New York ជាលើកដំបូង ១៩៦៨

អតីតស្ដេចប្រដាល់ Muhammad Ali បានព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលកុំឲ្យមនុស្សម្នាក់លោតសម្លាប់ខ្លួន 1981

តារាសម្ដែង Audrey Hepburn ជាមួយនឹងសត្វចិញ្ចឹឹមជាកូនក្ដាន់របស់នាង ១៩៥៨

Bill Gates ត្រូវបានចាប់ខ្លួនព្រោះតែការបើកបរដោយគ្មានប័ណ្ណបើកបរ ឆ្នាំ 1977

លោក Barack Obama ជាមួយនឹងក្រុមបាល់បោះប្រចាំសាលារបស់គាត់, 1977

Jimi Hendrix និង Mick Jagger ឆ្នាំ 1969

Madonna, Sting និង Tupac Shakur, ឆ្នាំ 1994

Paul McCartney, John Lennon និង George Harrison នៅក្នុងពិធីមង្គលមួយ, 1958.

The Rolling Stones, 1963

រូបថតនៅក្នុង Passport របស់ Ernest Hemingway 1923.

Robin Williams dressed as a cheerleader, 1980.

គេកំពុងថតដើម្បីផលិតវីដេអូ សត្វតោស្រែកសម្រាប់  MGM  ឆ្នាំ 1928.

Elton John លេង Piano នៅក្នុងបានៃយន្តហោះឯកជនរបស់គាត់, 1976.

សាក់ឡូ Charlie Chaplin និង Albert Einstein, 1931.

Queen Elizabeth II បម្រើការជាពេទ្យក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី ២ (WWII)

Elijah Wood និង Macaulay Culkin, 1993.

Diane Keaton និង Al Pacino  1972.

Steven Spielberg និង Drew Barrymore , 1981.

លី ស៊ាវឡុង (Bruce Lee) រាំ, 1958.

The most mysterious romance of the twentieth century. A shot from a documentary.

Hachikō the dog before burial, 1935.

Martin Luther King និង Marlon Brando, 1968

Steve Jobs និង Bill Gates, 1991.

លោក Vladimir Putin កាលពីជំទង់ (ខាងឆ្វេង, ពាក់មួក), 1960s.

Marilyn Monroe ជួបជាមួយ Queen Elizabeth II, 1956.

Stephen Hawking ជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់, Jane Wilde, 1965.

Hitler នៅឯពិធីរៀបការរបស់ Goebbels, 1931.

The Beatles’ last performance on a roof in London, 1969.

Howard Carter, a British archaeologist, examines the open sarcophagus of Tutankhamun, 1922.

 

Loading...
SHARE