អ្នកប្រាកដជាដឹងហើយថា មានតែមនុស្ស និង សត្វតែប៉ុណ្ណោះដែលមានជីវិត និង អវយវៈដូចជា ជើង ភ្នែក មាត់ជាដើម។ ចុះមានធ្លាប់ស្រមៃទេថា បើសិនជាវត្ថុដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ និងអាហារដែលយើងបរិភោគអាចមានជីវិត និងធ្វើចលនារស់រវើក តើវានឹងបញ្ចេញសកម្មភាពបែបណានៅពេលដែល យើងធ្វើសកម្មភាពដូចដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃដាក់វា ។

ខាងក្រោមនេះគឺជាវីដេអូដែលបង្កើតចេញពីការស្រមើស្រមៃទាំងនោះ តោះទស្សនាទៅមើលថាតើពួកវាបញ្ចេញសកម្មភាពបែបណា ៖