នៅពេលដែលនិយាយទៅដល់គ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែនរណាៗ ក៏មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដែរ ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនបានគិតថាអាវុធទាំងនោះហាក់នៅឆ្ងាយពីប្រទេសរបស់ពួកគេខ្លាំងណាស់ ជាក់ស្ដែងដូចជានៅកម្ពុជាយើង ។

ប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកទៅមើលទីតាំងដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ផ្ទុកអាវុធទាំងនោះវិញ អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ថា វាហាក់មិននៅឆ្ងាយពីយើងប៉ុន្មាននោះទេ។

តាមរយៈផែនទីខាងក្រោមនេះបានបង្ហាញថា កម្ពុជា យើងក៏នៅមិនឆ្ងាយពីគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែដែរ ( ពណ៌បៃតង តំណាងកន្លែងដែលគ្មានគ្រាប់បែកនុយក្លែអ៊ែ និង ពណ៌ក្រហម តំណាងកន្លែងដែលមានគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែ។

ទស្សនាវីដេអូ ៖

តោះទៅមើលប្រទេសណាមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែខ្លះ ហើយមានចំនួនប៉ុន្មាន ៖

  • Russia: 7,300
  • USA: 6,970
  • France: 300
  • China: 260
  • UK: 215
  • Pakistan: 125
  • India: 115
  • Israel: 60-400
  • North Korea: 15

 

Loading...
SHARE