ក្រៅពីប្រើប្រាស់សម្រាប់ទំពារអាហារ ធ្មេញក៏ជួយលើកសម្រស់របស់អ្នកផងដែរ មានមុខមាត់ស្អាតប៉ុណ្ណា បើធ្មេញខ្មៅ ធ្មេញប្រហោង ឬ ធ្មេញបាក់ វានឹងធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បងនូវសម្រស់ផងដែរ។

ជាក់ស្ដែងតារា និងបុគ្គល់ល្បីៗទាំងប៉ុន្មានរូបខាងក្រោមនេះត្រូវបានគេយករូបថតពីមុនរបស់ពួកគេមកផ្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងរូបថតបច្ចុប្បន្ន អ្វីដែលអ្នកនឹងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ ពួកគេពីមុនមិនស្អាតដូចឥលូវនោះទេ។ មួយក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលមានភាពខុសគ្នាដូចនេះគឺដោយសារ ធ្មេញនេះឯង ។

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

Loading...
SHARE