ស្ថាប័នគ្រប់គ្រងរថភ្លើងក្រោមដីមួយនៅទីក្រុង Hangzhou កំពុងតែជម្រុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់រថយន្តភ្លើងក្រោមដីបែបបរិស្ថាន ដោយពួកគេបានប្រែក្លាយរថភ្លើងក្រោមដីរបស់ពួកគេឲ្យប្រែក្លាយទៅជាធម្មជាតិពណ៌បៃតង ។

ផ្ទៃខាងក្នុងនៃរថភ្លើងត្រូវបានតុបតែងឲ្យមានលក្ខណៈដូចជាធម្មជាតិពិតៗ ដែលមានដើមឈើតូចៗ និងវ័ល្លិ ជាដើម ជាពិសេសសូម្បីតែ កន្លែងសម្រាប់អង្គុយក៏ក្រាលទៅដោយស្មៅផងដែរ, វាជារថភ្លើងក្រោមដីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តអារម្មណ៍បែបធម្មជាតិ។

មាននរណាចង់សាកជិះដែរឬទេ ?

SHARE