ភាពទាក់ទាញរបស់នារីៗ ក្រៅពីមានមុខមាត់ស្អាតហើយនោះ រូបរាងស្រឡូនក៏ជាចំណុចដ៏ទាក់ទាញមួយផងដែរ។ ដើម្បីឲ្យបានរូបរាងស្រឡូនមនុស្សស្រីជាច្រើនបានព្យាយាមទៅហាត់ប្រាណ ក៏ដូចជាបរិភោគអាហារឲ្យបានសមស្រប។

ប៉ុន្តែនារីដែលមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះវិញគឺប្រហែលជាចូលចិត្តហាត់ប្រាណខ្លាំងហើយមើលទៅទើបបានក្លាយជានារីសាច់ដុំបែបនេះទៅវិញ។