វិស័យភាពយន្តអាសអាភាសនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសន្ទុះខ្លាំងជាងគេបើធៀបជាមួយនឹងប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ិ ក៏ដូចជាពិភពលោក ដែលវីដេអូរឿងអាសអាភាសនៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវផលិតរាប់ម៉ឺនរឿងក្នុងមួយឆ្នាំ។

ប៉ុន្តែប្លក់មួយរបស់ជនជាតិរុស្ស៊ីដែលមានអាស័យដ្ឋាន bigmir បានបង្ហាញនូវការកត់សំគាល់មួយដែលពួកគេបានមើលឃើញក្នុងភាពយន្តអាសអាភាសជាច្រើនរបស់ជប៉ុន គឺតួអង្គនៅពេលនៅលើគម្រប់គឺស្អាតកប់ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវីដេអូវិញគឺមើលមិនយល់ទៅវិញ ។

តោះមើលការរឿងខ្លះដែល Bigmir បានរកឃើញថាវាមានបញ្ហានេះ ៖

1

2

3

Японские порноактрисы

4

5

6

7

8

9

Японские порноактрисы

10

11

12

 

13

14