ជាធម្មតាអ្នកធ្លាប់តែឃើញតារាល្បីៗក្នុងឈុតបែបស៊ីវិល័យ ឬជាឈុតបែបអ្នកប្រយុទ្ធនៅក្នុងខ្សែភាពយន្ត ឥឡូវសាកមកមើលពួកគាត់ក្នុងឈុតជាកសិករម្ដងមើលយល់ថាប្លែកគ្នាយ៉ាងណាដែរ ( បញ្ជាក់នេះគ្រាន់ជារូបភាពកាត់តប៉ុណ្ណោះ )

Loading...
SHARE