បើសិនជាអ្នកបានឃើញសំណង់ ឬ សមិទ្ធផលទាំងនេះ អ្នកប្រហែលជាចង់រកមុខ ស្ថាបត្យករ និងវិស្វករដែលបង្កើតវាឡើងមកមិនខាន ពីព្រោះតែសំណង់ និងសមិទ្ធផលនីមួយៗ សុទ្ធសឹងតែសាងសងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានគ្រិះនៃការលេងកំប្លែង គឺ “ធ្វើឆ្កួតឲ្យគេសើច” ។

តោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

1. បើជ្រុលជាអីញ្ចឹងដដែល ធ្វើផ្លូវធ្វើអីលោក

2. នេះបានចំជាគំនិតច្នៃប្រឌិតមែន មិនដឹងខួរក្បាលគាត់ពោរពេញទៅដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតអ្វីខ្លះនោះទេ

3. បើបើកមិនកើតផងធ្វើទ្វារហ្នឹងមកធ្វើអី ?

4. មួយណាធ្វើមុន មួយណាធ្វើក្រោយ ?

5. ដូចជាធ្វើទ្វាខុសបន្ទប់ហើយ

6. គ្មានពាក្យនឹងថ្លែង

7. នេះបានចំជាអ្នកពូកៃច្នៃស្លាកសញ្ញាមែន

8. សម្រាប់មនុស្សតឿទេមើលទៅ

9. មិនដឹងជណ្ដើរនេះធ្វើសម្រាប់ឡើងទៅណាឲ្យប្រាកដទេ ?

10. ផ្លូវសម្រាប់អ្នកពិការ បើធ្វើបែបនេះដដែលមិនបាច់ធ្វើល្អជាង 

11. ល្អមួយចប់ទៅហើយ គ្រាន់តែធ្វើកន្លែងកណ្ដាលឲ្យស្អាតបន្តិចទៅវាថី

12. មិនដឹងថាធ្វើដើម្បីសម្រួលដល់អ្នកពិការ ឬ អ្វីឲ្យប្រាកដនោះទេ

13. នេះបានដូចពាក្យចាស់និយាយថា កាត់ក្បាលតម្រូវមួកមែន

14. អ្នកធ្វើក៏ដុត អ្នកថតនេះក៏ឌឺ

15. រកច្រកចេញមិនឃើញទេ លោកអើយ

16. …

17. បើមានកញ្ចក់ប៉ុណ្ណឹងហើយធ្វើប្រឡោះលួចមើលធ្វើអីទៀត មិនយល់

18. …

19. …

20. …

21. …

22. …

23. …

24. …

25. …

26. …

27. …

28. …

29. …

30. …

31. …

32. …